Форма перевірки знань з охорони праці

30 червня 2017
1577
Середній бал: 5 із 5

Запитання

В якій формі слід проводити перевірку знань з охорони праці?

Відповідь

В пункті 3.12 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, вказано, що формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит.

Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів:

  • автоекзаменатори;
  • модульні тести тощо.

Залік або іспит проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді опитувань:

  • усних;
  • письмових.

Форма проведення дистанційної перевірки знань з охорони праці

Тестування, залік або іспит можуть проводитися у формі дистанційної перевірки знань.

Дистанційна перевірка знань може відбуватися за наступних умов:

Дистанційна перевірка знань відбувається за допомогою передачі відео-, аудіографічної та текстової інформації у синхронному режимі.

Форма перевірки знань з охорони праці