Відповідальність роботодавця як страхувальника

30 червня 2017
150
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Яку відповідальність несе роботодавець як страхувальник?

Відповідь

Положеннями статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) визначено, що роботодавець несе відповідальність за:

  • порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;
  • несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених Законом № 1105;
  • подання недостовірної інформації про використання коштів Фонду;
  • шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цим Законом № 1105.

Ознайомтеся із обов’язковими звітами з охорони праці, щоб уникнути порушень

Санкції за порушення

У випадку порушення порядку використання страхових коштів роботодавець має:

  • відшкодувати Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг;
  • сплатити штраф у розмірі 50% такої суми.

За несвоєчасне (або не в повному обсязі) повернення страхових коштів на роботодавця накладається штраф у розмірі 10% цієї суми. Разом із цим на суми несвоєчасно (або не в повному обсязі) повернутих страхових коштів і штрафів нараховується пеня в розмірі 0,1% відповідних сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Не сплачені своєчасно штрафи стягуються із страхувальника в дохід Фонду в порядку, встановленому законом. Право застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи від імені Фонду мають:

  • директор виконавчої дирекції Фонду;
  • заступники директора виконавчої дирекції Фонду;
  • керівники робочих органів Фонду та їх заступники.