Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

30 червня 2017
351
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які права та обов’язки має роботодавець як страхувальник?

Відповідь

Відповідь на це питання можна знайти у статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105), якою визначені права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника.

Права роботодавця

Роботодавець як страхувальник має право на:

 • безплатне отримання в органах Фонду соцстрахування України інформації про порядок використання коштів Фонду;
 • отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду;
 • захист своїх прав в судовому порядку.

Обов’язки роботодавця

В свою чергу, роботодавець зобов’язаний:

 • надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідну матеріальну компенсацію, страхові виплати та соціальні послуги відповідно до Закону № 1105;
 • вести облік коштів соцстрахування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів;
 • під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
 • надавати інформацію про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
 • безплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду;
 • повідомляти працівникам підприємства про адреси та номери телефонів Фонду, а також ЛПЗ та лікарів, які за угодами з Фондом обслуговують підприємство;
 • своєчасно та відповідно до затверджених форм звітувати перед Фондом;
 • повернути Фонду суму виплаченого матеріального забезпечення та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на виробництві у разі невиконання своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.

Також роботодавець зобов’язаний подавати в установленому порядку відомості про:

Щодо достовірності зазначених у документах даних, то вони перевіряється Фондом. Якщо роботодавець подає недостовірні дані або використовує кошти Фонду з порушенням встановленого порядку, то він добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.

Заборонено!

Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім’ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення та отримання соціальних послуг відповідно до Закону № 1105.