Обов’язки уповноважених посадових осіб

26 червня 2017
42
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які обов’язки мають посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов’язками яких передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю, з метою здійснення державного нагляду?

Відповідь

Відповідно до положень пункту 12 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, зазначені уповноважені посадові особи зобов’язані:

  • у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах своїх повноважень, які передбачені законодавством України;
  • узагальнювати результати здійснення державного нагляду;
  • здійснювати методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
  • за зверненням в письмовому вигляді об’єктів нагляду надавати відповідні роз’яснення;
  • брати участь в організації проведення та (або) проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб об’єкта нагляду, уповноважених на здійснення контрольних повноважень.