Права уповноважених осіб при здійсненні державного нагляду за додержанням законодавства про працю

23 червня 2017
84
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які права мають посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов’язками яких передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю?

Відповідь

Права уповноважених посадових осіб

Права зазначених уповноважених посадових осіб визначені п. 10 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295.

Отримання інформації

Безперешкодно отримувати від об’єктів нагляду:

 • документи;
 • інформацію;
 • показники статистичної та оперативної звітності;
 • інші дані, що пов’язані із здійсненням контрольних повноважень.

Отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб:

 • документи і матеріали щодо предмета державного нагляду.

Одержувати інформацію з:

 • автоматизованих інформаційних і довідкових систем;
 • реєстрів та баз даних, створених державними органами.

Запитання та відповіді

Уповноважені посадові особи можуть:

 • ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання;
 • отримувати від них необхідні пояснення;
 • отримувати звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи до їх усунення.

Аналітична діяльність

До прав уповноваженої посадової особи також належить аналіз:

 • матеріалів та організаційно-розпорядчих документів, що складаються під час проведення та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;
 • показників статистичної та оперативної звітності;
 • даних порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання визначених Держпраці планів;
 • даних інтерв’ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб.

Інші права уповноважених посадових осіб

Уповноважена посадова особа може:

 • вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;
 • робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;
 • за результатами державного нагляду ініціювати проведення об’єктами нагляду інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.