Складення акта за результатами інспекційного відвідування

22 червня 2017
179
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Коли та за яких умов складається акт за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування?

Відповідь

Дане питання врегульовано положеннями Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок № 295). Відповідно до вимог Порядку № 295 за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.

Акт складається в останній день перевірки або невиїзного інспектування у 2-ох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником підприємства або його уповноваженим представником. Один примірник акта залишається на підприємстві.

В тих випадках, коли об’єкт відвідування не погоджується з викладеними даними у акті, його підписують із зауваженнями. Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше 3-ох робочих днів з дати підписання акта. Інспектор з праці має надати письмову аргументовану відповідь на зауваження не пізніше ніж за 3 робочі дні з дати їх надходження.

Матеріали, що були зафіксовані засобами відео-, фото- та аудіотехніки в ході перевірок, долучаються до акта у паперовому або електронному вигляді на дисках, на яких проставляється номер акта. Про долучення подібних матеріалів робиться відмітка в акті.

Два примірники акта не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються підприємству рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення. На примірнику акта інспектора праці зазначаються реквізити відповідного поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів перевірки та невиїзного інспектування.

Зверніть увагу!

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці підписаний примірник акта не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його отримання.

У випадку, якщо підписаний примірник акта не надійде в установлений строк, буде складено акт про відмову від підпису у 2-ох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення.