Що забороняється інспекторам з праці?

21 червня 2017
331
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Що забороняється інспекторам з праці в рамках здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю?

Відповідь

Пунктом 13 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295 (далі – Порядок № 295) визначено, що забороняється інспекторам з праці.

Інспектору з праці заборонено

Посередник під час розгляду спорів

Виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів.

Підміна працівників

Інспектор з праці не може:

  • підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів,
  • готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам.

Передача документів іншим особам

Проводити інспекційні відвідування з метою отримання від підприємства будь-яких документів або їх копій для подальшого передання третім особам.

Перевірка питань, які є предметом розгляду у суді

Інспектор з праці не вповноважений здійснювати:

  • розгляд та перевірку питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду;
  • перевірку своєчасності, правильності і повноти виконання рішень суду.

Розголошення комерційної таємниці та джерел скарги

Розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом 3-х років після звільнення з посади.

Розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги.

Вилучення документів та оргтехніки

Вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин.