Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту

19 червня 2017
431
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Як відбувається планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту?

Відповідь

Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЦЗ) визначено статтею 130 Кодексу цивільного захисту України. Для організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту КМУ, Радою міністрів АРК, центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання розробляються та затверджуються відповідно до вимог законодавства:

  • план реагування на надзвичайні ситуації (далі – НС). Такий план повинен розроблятися в масштабі України, галузі, АРК, області, міста, району, району у місті, суб’єкта господарювання. В свою чергу, суб’єктами господарювання з чисельністю працюючого персоналу до 50 осіб (включно) розробляється та затверджується інструкція щодо дій персоналу підприємства у разі загрози або виникнення НС;
  • план локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;
  • план ЦЗ на особливий період. Як і план реагування на НС, план ЦЗ розробляється у масштабі України, галузі, АРК, області, міста, району, району у місті, а також суб’єкта господарювання, який продовжує роботу у воєнний час та який віднесено до категорії ЦЗ;
  • план основних заходів ЦЗ України на рік;
  • план основних заходів ЦЗ функціональних і територіальних підсистем та їх ланок на рік;
  • план проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків НС державного рівня у мирний час або відповідні заходи в мобілізаційних планах щодо проведення такої цільової мобілізації. Розробляється на всіх рівнях.

Зверніть увагу!

Порядок розроблення планів визначається Кабінетом Міністрів України.