Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв тощо

16 червня 2017
1083
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які є законні підстави у сфері пожежної та техногенної безпеки для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів?

Відповідь

Статтею 70 Кодексу цивільного захисту України визначено перелік підстав для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів.

Зверніть увагу!

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Отже підставами щодо застосування заходів реагування у сфері пожежної та техногенної безпеки (далі ПТБ) можуть бути такі:

 • недотримання вимог пожежної безпеки (далі – ПБ), визначених законодавством, стандартами, нормами і правилами;
 • порушення вимог ПБ, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва об’єктів виробничого призначення;
 • виготовлення та реалізація вибухо- та пожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від техстандартів чи умов або без інформації щодо відповідності цієї продукції вимогам ПБ;
 • нездійснення заходів щодо захисту працівників від шкідливого впливу потенційних надзвичайних ситуацій (далі – НЗ);
 • ідсутність на виробництвах, на яких використовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратури або систем із гарантування їх безперебійної (безаварійної) роботи;
 • невідповідність наявної кількості ЗІЗ органів дихання від небезпечних хімречовин нормам забезпечення ними працівників підприємства, їх непридатність або відсутність;
 • порушення правил поводження з небезпечними речовинами;
 • відсутність або непридатність до використання ЗІЗ в осіб, які обслуговують ймовірно небезпечні об’єкти або об’єкти підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної події передбачена планом локалізації та ліквідації наслідків аварій;
 • відсутність на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або неможливість виконання нею покладених завдань, у тому числі через відсутність необхідних документів, приладів, обладнання або ЗІЗ;
 • неготовність до використання за прямим призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для гарантування безпеки підприємств;
 • будівництво будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з ПТБ порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них знаходяться.