Суб’єкти забезпечення цивільного захисту

13 червня 2017
1103
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Які суб’єкти уповноважені забезпечувати цивільний захист?

Відповідь

Відповідно до вимог статті 6 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про основи національної безпеки України».

Цивільний захист забезпечують суб’єкти, які уповноважені захищати населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами цього Кодексу:

  • у мирний час;
  • особливий період (у межах реалізації заходів держави щодо оборони України).

Координація діяльності у сфері цивільного захисту

Координація дій органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту у межах своїх повноважень здійснюється:

  • Радою національної безпеки і оборони України;
  • Кабінетом Міністрів України.

Координування дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації забезпечується:

  • КМУ утворюється Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
  • Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями утворюються регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
  • райдержадміністраціями, виконавчими органами міськрад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
  • керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях утворюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.