Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

8 червня 2017
754
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?

Відповідь

Відповідно до положень Розділу VII статті 41 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників.

Профспілки здійснюють громадський контроль за:

У випадку загрози життю або здоров’ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб (які використовують найману працю) на період, протягом якого можливо усунути загрозу життю або здоров’ю працівників.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці Читайте на порталі: Контроль за станом охорони праці на підприємстві

Профспілки мають право на:

У випадку відсутності профспілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.