Чи можна продовжити строк дії документів дозвільного характеру, виданих до 01.11.2011

4 жовтня 2016
1851
Середній бал: 5 із 5

Закінчився строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданого до 1 листопада 2011 року. Як бути роботодавцеві: можна продовжити цей дозвіл чи потрібно отримувати новий, — роз’яснює Держпраці.

Відповідно до статті 21 ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII роботодавець має отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі — дозвіл). Видає такі дозволи на безоплатній основі Державна служба України з питань праці.

Порядок видачі дозволів затверджено постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Цей Порядок, зокрема, передбачає можливість продовжувати строк дії дозволу. Тобто, роботодавець може продовжити строк дії дозволу, отриманого після набрання чинності Порядку № 1107 (з 01.11.2011), подавши заяву за формою згідно з додатком 5 та оригінал дозволу. При цьому проходити експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва роботодавцю вже не потрібно.

Отже, Порядок № 1107 не передбачає видачу нового (вторинного) дозволу. На оригіналі первинного дозволу лише ставлять відмітку: «Строк дії дозволу продовжено до _ ___ 20_ р. №.».

Як же бути тим, хто отримував дозвіл за старим Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженим постановою КМУ від 15.10.2003 № 1631 (далі — Порядок № 1631). Адже цей Порядок не передбачав можливості продовження строку дії дозволу.

Слід зазначити, що норми, яка б регламентувала продовження строку дії дозволів, виданих на підставі Порядку № 1631, ні законом, ні Порядком № 1107 окремо не передбачено.

Як зазначає Держпраці, застосувати норми Порядку № 1107 щодо продовження строку дії дозволів, одержаних відповідно до вимог Порядку № 1631, неможливо через такі причини.

1) Невідповідність переліків робіт та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Так, з набранням чинності Порядку № 1107 змінилися найменування та термінологія значної кількості видів робіт підвищеної небезпеки, крім того, кількість цих видів суттєво зменшилася — з 88 до 26. Змінилися й найменування, термінологія і вимоги до видів машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, наприклад, більше не застосовують поняття «об’єкт підвищеної небезпеки».

2) Відмінність назв документів дозвільного характеру.

3) Відмінність змісту та форм дозвільних документів. Зокрема, форма дозволу, визначена Порядком № 1631, не містить поля «Строк дії дозволу продовжено  до _ ___ 20_ р. №.».

Отже, суб’єктам господарювання, які виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на підставі дозволу, отриманого відповідно до вимог Порядку № 1631, для продовження господарської діяльності необхідно отримувати новий дозвіл відповідно до Порядку № 1107, з подальшою можливістю продовження його строку дії відповідно до цього Порядку.

За інформацією Державної служби України з питань праці

logo