Витрати на професійне навчання працівників: роз’яснення ДФС

12 липня 2016
681
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Професійне навчання працівників: хто організовує, в яких формах проводиться та чи оподатковуються ПДФО витрати на це навчання — у листі ДФС від 30.06.2016 № 14249/6/99-99-13-02-03-15.

Згідно статті 201 КЗпП власник або уповноважений ним орган органiзовує iндивiдуальне, бригадне, курсове та iнше виробниче навчання за рахунок пiдприємства, органiзацiї, установи для професiйної пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв i службовцiв, особливо молодi.

Професiйне навчання працiвникiв може здiйснюватися: безпосередньо у роботодавця, на договiрнiй основi у професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах, на пiдприємствах, в установах або органiзацiях.

Навчання працiвникiв може бути формальним i неформальним. Зокрема, формальне включає первинну професiйну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв. За результатами такого навчання видається документ про освiту встановленого зразка.

Передбачено такі форми професiйного навчання працiвникiв: денна, вечiрня (змiнна), очно-заочна, дистанцiйна, екстернатна, з вiдривом i без вiдриву вiд виробництва та за iндивiдуальними навчальними планами.

При цьому фахівці ДФС зазначають, що сума, сплачена роботодавцем вітчизняним вищим та професійно-технічним навчальним закладам за фізичну особу, не оподатковується ПДФО за таких умов:

  • сума за кожен повний або неповний місяць навчання не перевищує розмір, визначений абзацом першим підпункту 169.4.1 Податкового кодексу України (у 2016 році — 1930 грн.);
  • між підприємством і фізичною особою укладено письмовий договір (контракт), за яким фізична особа зобов’язується відпрацювати у такого роботодавця після закінчення навчання і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років.

У разі припинення працівником трудових відносин протягом навчання або до закінчення третього календарного року після отримання спеціальності (кваліфікації) сума, сплачена роботодавцем за навчання, оподатковується ПДФО та військовим збором як додаткове благо.

logo