Щодо оподаткування витрат на навчання з охорони праці

7 липня 2016
1293
Середній бал: 5 із 5

Фахівці Головного управління ДФС у м. Києві роз’яснили, чи оподатковується ПДФО вартість навчання з охорони праці (лист від 16.06.2016 № 13508/10/26-15-13-01-12 та № 13511/10/26-15-13-01-12).

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону працi» від 14.10.1992 № 2694-XII, працiвники повиннi проходити за рахунок роботодавця iнструктаж, навчання з питань охорони працi, з надання першої медичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi виникнення аварiй.

Разом з тим пiдпунктом 165.1.37 Податкового кодексу України передбачено, що витрати роботодавця у зв’язку з пiдвищенням квалiфiкацiї (перепiдготовкою) платника податку не включаються до складу загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу.

Отож, як зазначають фахівці ДФС, витрати пiдприємства на навчання працівників з охорони працi та пожежної безпеки не пiдлягають оподаткуванню ПДФО та вiйськовим збором.

logo