Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок невиробничої травми: роз’яснення ФСС з ТВП

13 червня 2016
484
Середній бал: 5 із 5

Фахівці Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) у листі від 07.06.2016 № 2.4-46-920 роз’яснили особливості надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з нещасним випадком невиробничого характеру.

На пiдприємствi, в установi чи органiзацiї має бути створена комісія або обраний уповноважений iз соцiального страхування, які й приймають рiшення про призначення матерiального забезпечення та надання соцiальних послуг.

Якщо нещасний випадок визнано таким, що не пов’язаний з виробництвом, страхувальник складає акт за формою Н-5 або за формою НТ, якi комiсiя iз соцiального страхування бере до уваги при прийняттi рiшення про призначення матерiального забезпечення за рахунок коштiв Фонду.

Чинним законодавством не передбачена обов’язкова наявнiсть акта розслiдування нещасного випадку невиробничого характеру. Комiсiя iз соцiального страхування за потреби має право сама з’ясувати обставини та причини нещасного випадку i прийняти рiшення щодо призначення або вiдмови у призначеннi допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, що фiксується у протоколi засiдання комiсiї. При цьому акт за формою НТ комiсiя не складає, оскiльки це не є її компетенцiєю.

logo