Навчання з охорони праці: нормативне регулювання питання

4 травня 2016
1476
Середній бал: 5 із 5

Державна служба України з питань праці (Держпраці) у листі від 05.01.2016 № 63/4/4.4-ДП-16 надала роз’яснення щодо навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Держпраці нагадує, що за рахунок роботодавця працівники повинні проходити інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Загальна норма щодо навчання з питань охорони праці закріплена статтею 18 Закону України «Про охорону праці». А вимоги щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві визначені в розділі 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

На основі Типового положення, враховуючи специфіку виробництва, розробляють і затверджують відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці та формують плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

Ще одна важлива норма: після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи працівники повинні під керівництвом кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Зазвичай, стажування або дублювання проводять під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

logo