Про відповідальність керівника за неправомірне залучення працівників до роботи у вихідні та свята

14 грудня 2015
80
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Чи правомірним є звільнення керівника підприємства у випадку безпідставного залучення працівників до роботи у вихідні та святкові дні, — роз’яснили фахівці Профспілки працівників освіти і науки України

Чи правомірним є звільнення керівника підприємства у випадку безпідставного залучення працівників до роботи у вихідні та святкові дні, — роз’яснили фахівці Профспілки працівників освіти і науки України.

Статтею 41 Кодексу законів про працю України (КЗпП) визначено додаткові підстави розірвання трудового договору з керівником підприємства усіх форм власності, його заступниками за умов одноразового грубого порушення трудових обов’язків.

Як відомо, працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці (стаття 2 КЗпП).

Відповідно до статті 52 КЗпП для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Згідно зі статтею 71 КЗпП робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках:

  • для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  • для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
  • для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадять за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відповідно до статті 45 КЗпП на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV.

logo