Про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки

15 липня 2013
1328
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України був підготовлений лист «Про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки».

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України підготувала лист «Про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки» від 22.03.2013 № 2750/0/6.2-16/6/13.

Так, відповідно до вимог пункту 3 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 (далі — Порядок ідентифікації), суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, організовує проведення його ідентифікації.

Означеним Порядком не передбачено залучення фахівців експертно-технічних центрів для проведення ідентифікації. Ідентифікація проводиться суб’єктом господарювання самостійно або із залученням відповідних фахівців (за його бажанням). Результати ідентифікації не потребують експертизи.

Згідно з пунктом 18 Порядку ідентифікації, суб’єкт господарювання складає повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1 до Порядку ідентифікації).

Відповідно до пунктів 24–25 означеного Порядку включення об’єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб’єктом господарювання до територіального органу Держгірпромнагляду повідомлення про результати ідентифікації.

У разі надання суб’єктом господарювання неповної інформації про результати ідентифікації, що передбачена повідомленням за формою ОПН-1, Держгірпромнагляд письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання. Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб’єктом господарювання необхідних матеріалів.

Держгірпромнагляд не може вимагати інформацію та документи, не передбачені цим Порядком.

Протягом 10 робочих днів після реєстрації територіальний орган Держгірпромнагляду видає суб’єкту господарювання свідоцтво про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки.

Перевірка результатів ідентифікації, включення до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки та видача свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки є безоплатними процедурами.

Відповідно до пункту 19 Порядку ідентифікації суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є об’єкти підвищеної небезпеки, проводить у шестимісячний строк їх повторну ідентифікацію у разі:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих районах нових об’єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про результати ідентифікації;
  •  зміни власника об’єкта.

У разі проведення повторної ідентифікації інформація подається тільки за тими розділами повідомлення за формою ОПН-1, в які вносилися зміни.

Для проведення повторної ідентифікації Порядком ідентифікації не передбачено залучення фахівців експертно-технічних центрів. Повторна ідентифікація проводиться суб’єктом господарювання самостійно або із залученням відповідних фахівців (за його бажанням). Результати повторної ідентифікації не потребують експертизи. Внесення змін до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до результатів повторної ідентифікації є також безоплатною процедурою.

logo