Завершено опрацювання Книги 1 проекту Трудового кодексу

21 грудня 2015
57
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

На четвертому засіданні робочої групи Верховної Ради України, створеної для опрацювання проекту Трудового кодексу до другого читання, завершено роботу над Книгою 1 проекту Трудового кодексу

15 грудня на четвертому засіданні робочої групи Верховної Ради України, створеної для опрацювання проекту Трудового кодексу до другого читання, завершено роботу над Книгою 1 проекту Трудового кодексу (далі — ТК).

У ході засідання робоча група не підтримала пропозицію від народних депутатів щодо надання роботодавцю права встановлювати додаткові вимоги до ділових якостей працівників при прийнятті їх на роботу. Профспілки переконали членів робочої групи в тому, що вимоги до професійних і ділових якостей мають встановлюватись виключно законодавством. І ці вимоги мають бути для всіх основних видів робіт універсальними.

Робоча група підтримала пропозицію стосовно того, що вимоги до працівників, які встановлюються кваліфікаційними характеристиками, є для роботодавця обов’язковими, а не рекомендаційними, як це було передбачено у проекті ТК.

Також було підтримано пропозицію народних депутатів, відповідно до якої забороняється необґрунтована відмова людині у прийомі її на роботу, коли це не стосується безпосередньо рівня кваліфікації, або професійної підготовки. Відтепер на вимогу особи, якій відмовлено у прийнятті на роботу, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити кандидата про причину такої відмови.

Щодо застосування технічних засобів для контролю за виконання працівником своїх обов’язків, то цю позицію підтримала лише частина науковців. Редакція самої статті була пом’якшена і сформульована таким чином: «роботодавець в праві контролювати виконання працівником своїх трудових обов’язків, у т. ч. у випадках, визначених законодавством або колективним договором, із використанням технічних засобів». На що профспілки не погодились і будуть надалі працювати над скасуванням такої норми у законодавстві.

Робочою групою була без змін прийнята профспілкова редакція частини першої статті 31 проекту ТК, яка дає визначення поняттю «трудові відносини».

У законодавстві відтепер закріплено, що «Трудові відносини — це відносини між працівником і роботодавцем, відповідно до яких працівник за винагороду особисто виконує визначену роботодавцем роботу (трудову функцію) під його керівництвом та контролем з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку».

Як пояснив Сергій Українець, це означає, що якщо у трудових відносин є законодавче визначення, то їх не можна підмінити так званими сурогатними формами таких відносин, як то цивільно-правові відносини, або статус суб’єкта підприємницької діяльності.

logo