Безпечні умови для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

25 липня 2013
802
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Лист Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

Міністерство освіти і науки України підготувало лист «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» від 17.07.2013 № 1/9-497.

Цей лист адресовано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти.

Так, відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про охорону праці» державна політика щодо охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу (далі — навчального закладу) базується на принципі пріоритетності їхнього життя і здоров’я, повної відповідальності керівника навчального закладу за створення належних, безпечних і нешкідливих умов навчання і праці та запобігання нещасних випадків і професійних захворювань.

Запорукою збереження здоров’я і життя учасників навчально-виховного процесу під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі — КІІКТ) навчального закладу є дотримання вимог безпеки життєдіяльності (сукупність знань і навичок зі зміцнення та збереження здоров’я, життя, знання вимог пожежної, радіаційної, електробезпеки, попередження травматизму тощо).

Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток до листа) містять такі розділи:

  • Перелік нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, що регулюють питання навчання в КІІКТ;
  • Основні вимоги безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
  • Відповідальність і обов’язки завідувача КІІКТ, учителя інформатики, лаборанта щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учнів;
  • Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності.

У додатку наведено форму Журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.

Зазначені матеріали буде розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua та надруковано у фахових виданнях

logo