Щодо внесення змін до нормативно-правових актів по відношенню до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

25 липня 2013
56
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України підготовлено роз’яснення [Щодо внесення змін до нормативно-правових актів по відношенню до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку].

Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України підготовлено роз’яснення [Щодо внесення змін до нормативно-правових актів по відношенню до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку] від 14.06.2013.

Так, спеціальним законодавчим актом, регулюючим правові та організаційні засади функціонування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, є Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі — Закон).

Під терміном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання) Закон розуміє юридичну особу, створену власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

При цьому термін «неподільне майно» Законом вжито у значенні як неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.

У свою чергу, до технічного обладнання багатоквартирного будинку Законом віднесено інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовиведення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).

Відтак, відповідно до статті 4 Закону основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують, у тому числі, належне утримання будинку.

При цьому стаття 18 Закону встановлює імперативну норму, що об’єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов’язане забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного майна та загального майна, що належать членам об’єднання.

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 01.09.2008 № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за № 937/15628 (далі — Правила), визначають, що експлуатація — це стадія життєвого циклу ліфта чи підйомника, на якому реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу.

Експлуатація ліфта охоплює етапи введення в експлуатацію за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації (утилізація та знищення).

Відповідно до пункту 9.7.16 цих Правил суб’єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

Одночасно слід зазначити, що стаття 4 Закону визначає, що об’єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.

Підсумовуючи, об’єднання під час виконання власного майна та управління утримання і використання неподільного та загального майна, має право вчиняти правочини, зокрема, укладати договори на експлуатацію ліфтів з організаціями, які мають на це документ дозвільного характеру, одержаного відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці».

logo