-

Затверджено Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення у 2013 році

26 липня 2013
75
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Заходи затверджено з метою посилення пожежної безпеки на території та об’єктах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

З метою посилення пожежної безпеки на території та об’єктах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення наказом Державного агентства України з управління зоною відчуження від 15.03.2013 № 26 затверджено Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, організаціях та в установах у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення на 2013 рік.

Згідно з розділом «Пожежна безпека на території та виробничих об’єктах» цих Організаційних заходів керівникам підприємств, установ та організацій, зокрема, необхідно:

у вересні:

 • підлеглим персоналом позапланові інструктажі щодо виконання спеціальних вимог пожежної безпеки на виробничих об’єктах та в побуті;

до 01.12.2013:

 • забезпечити заміну вогнегасників, які не пройшли діагностику та випробування;
 • забезпечити проведення технічного діагностування вогнегасників на спеціалізованих пунктах технічного обслуговування вогнегасників;

протягом року:

 • забезпечити постійний контроль за дотриманням підлеглим персоналом встановленого протипожежного режиму та Правил пожежної безпеки в Україні;
 • організувати щоденний огляд після закінчення роботи відповідальними за протипожежний стан виробничих приміщень та об’єктів з метою виявлення та усунення можливих осередків пожеж;
 • підтримувати у належному протипожежному стані закріплену територію, регулярно очищати її від горючих виробничих та будівельних відходів, заборонити спалювання сміття та відходів, стежити за справним станом під’їзних шляхів до будівель, споруд та засобів протипожежного водопостачання;
 • постійно проводити перевірки справного стану електротехнічного, тепломеханічного та вентиляційного обладнання, у разі виявлення несправностей негайно вживати заходів щодо приведення його у відповідність до вимог ПБЕ, ПТЕ та НАПБ А.01.001-2004;
 • під час капітальних ремонтів установок пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу проводити (при необхідності) заміну несертифікованих сповіщувачів;
 • виконати вогнезахисту обробку дерев’яних конструкцій будинків I–IV ступенів вогнестійкості, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги (за наявності коштів);
 • під час капітальних ремонтів виконати заміну двополюсних штепсельних роз’єднувачів на триполюсні у побутових кондиціонерах та комп’ютерах;
 • забезпечити на підвідомчих об’єктах наявність необхідної кількості пожежного інвентарю та первинних засобів пожежогасіння згідно встановлених нормативів; для забезпечення працездатного стану та якісної експлуатації вогнегасників на підприємствах має бути організовано їх технічне обслуговування відповідно до вимог законодавства України;
 • притягати до відповідальності посадових осіб, з вини яких на об’єктах засоби пожежогасіння утримуються у незадовільному стані або використовуються не за призначенням;
 • забезпечити території підприємств, а також їх будівлі, споруди, приміщення відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», а також наочної агітації на протипожежну тематику;
 • попередньо погоджувати із відділом Держтехногенбезпеки проектну документацію щодо реконструкції, перепланування приміщень, технологічного переоснащення або впровадження нових технологій на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки;
 • організувати постійний контроль за проведенням на об’єктах зварювальних та інших вогневих робіт відповідно до розділу 8 Правил пожежної безпеки в Україні; не допускати проведення тимчасових вогневих робіт на об’єктах без оформлення наряд-допуску, попереднього інструктажу, підготовки робочого місця та наявності на ньому первинних засобів пожежогасіння;
 • регулярно, згідно із затвердженими графіками (не менш як 1 раз на рік) проводити повторні інструктажі, передбачені Правилами пожежної безпеки в Україні, з персоналом виробничих об’єктів та працівниками, які пов’язані з роботою в лісових та польових умовах;
 • провести навчання посадових осіб, відповідальних за протипожежний стан на підприємствах, у навчальному центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 • організувати спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) персоналу, що зайнятий на виробництві з підвищеною пожежною небезпекою;
 • у своїх комісіях провести чергову перевірку знань з питань пожежної безпеки персоналу, що зайнятий на виробництві з підвищеною пожежною безпекою. Для робітників, які прийматимуться на таку роботу, наказом по підприємству організувати спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), керуючись Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (наказ МНС України від 29.09.2003 № 368). До роботи комісій щодо перевірки знань та проведення занять з пожежно-технічного мінімуму запрошувати представників відділу Держтехногенбезпеки (згідно з графіками);
 • продовжити практику проведення у структурних підрозділах Днів пожежної профілактики, для чого у тематику «Днів охорони праці» включити окремі заходи з питань пожежної безпеки. При проведенні занять з цивільної оборони передбачити включення до рекомендованих тем питань щодо дії та правил поведінки по виконанню протипожежних заходів (згідно з графіками);
 • прийняти невідкладні заходи щодо виконання у встановлені терміни приписів відділу Держтехногенбезпеки, особливо, які стосуються проходження пожежонебезпечного періоду. Щоквартально на засіданнях ПТК заслуховувати керівників структурних підрозділів про стан виконання приписів та пропозицій відділу Держтехногенбезпеки;
 • постійно підтримувати у структурних підрозділах відповідні запаси засобів індивідуального захисту на випадок виникнення великих пожеж, при необхідності поповнювати їх;
 • забезпечувати дотримання правил радіаційної безпеки персоналом, що залучається до гасіння пожеж (при виникненні пожеж);
 • виконати перенесення на висоту не нижче 2,2 м приладів опалення, поверхневих сумісних електрощитів, пожежних кранів, тощо на шляхах евакуації (сходах), які були збудовані раніше у відповідності з вимогами будівельних норм. При капітальному ремонті чи реконструкції будівель та споруд;
 • відключити від електроживлення об’єкти, які не експлуатуються.

Наказом також передбачено організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у вахтових гуртожитках.

logo