-

Щодо порядку повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг

15 серпня 2013
581
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України був роз’яснений порядок повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України у листі від 27.06.2013 № 6217/0/5-10/6/13 роз’яснила порядок повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

Роз’яснення підготовлено у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності» від 20.06.2013 № 353-VII (далі — Закон) та з урахуванням змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарчої діяльності», внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України» від 02.10.2012 № 5404-VI.

Так, на виконання норм Закону в разі виявлення порушень, які дають право заборони виконання робіт, виробництва на підставі відповідного акта перевірки, видається розпорядження про заборону (обмеження) робіт (виробництва).

При цьому не пізніше наступного дня з дня видання розпорядження територіальне управління має звернутися до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням суб’єкта господарювання з адміністративним позовом.

Заборона виконання робіт, виробництва, обгрунтованість якої має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовується, а розпорядження підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю) у разі, якщо:

1) територіальне управління в установлений Законом строк не звернулося до адміністративного суду з відповідним позовом;

2) позовну заяву повернено територіальному управлінню ухвалою адміністративного суду і така ухвала набрала законної сили;

3) адміністративний суд ухвалив постанову, якою відмовив територіальному управлінню у підтвердженні обгрунтованості заборони робіт (виробництва), або постанову про відсутність підстав для вжиття таких заходів, і така постанова набрала законної сили;

4) протягом 30 робочих днів з дня видання (прийняття) відповідного розпорядження про заборону робіт (виробництва) їх обгрунтованість не буде підтверджено постановою адміністративного суду, що набрала законної сили.

Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом територіального управління, а також вжиті територіальним управлінням заходи, обгрунтованість яких підтверджена адміністративним судом, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом.

У разі, якщо заборону виконання робіт, виробництва підтверджено адміністративним судом, застосовується процедура пломбування відповідних об’єктів (машин і механізмів) у порядку, визначеному Положенням про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженому наказом МНС від 11.08.2011 № 826 (далі — Положення), в частині, що не суперечить Закону.

У випадку, коли виявлені під час здійснення перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта) порушення не несуть загрозу життю працюючих та не потребують заборони виконання робіт, виробництва, на підставі відповідного акта складається припис у порядку, визначеному Положенням.

logo