Нові Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

19 серпня 2013
78
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило нові Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.07.2013 № 453 затверджено Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва.

Ці Норми поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність у сфері гідролізного та лісохімічного виробництва.

Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБП. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Так, у спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Вважаються такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Президії ВЦРПС від 18.08.1980 № 241/П-9.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 02.08.2013 за № 1307/23839, набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

logo