Затверджено Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та план заходів із його застосування

16 вересня 2013
193
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Регламентом визначені вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) та надаваних ним послуг (виконуваних робіт), а також до оцінки відповідності таких послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 643 затверджено Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та план заходів із його застосування.

Цей Технічний регламент визначає вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) та надаваних ним послуг (виконуваних робіт), а також до оцінки відповідності таких послуг.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

  • виконавців, що надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) згідно з кодами 45.2 і 45.40.5 (крім коду 45.20.3) у секції G, а також згідно з кодами 22.11.20-30.00, 22.11.20-50.00, 22.11.99-00.00 в розділі 22 секції C Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010;
  • центральні органи виконавчої влади, на які покладені функції з технічного регулювання у сфері технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів.

Виконавці дотримуються вимог законодавства щодо технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, технологічної документації, кодексів усталеної практики, якщо вони не суперечать вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів.

Виконавці надають послуги згідно з правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими Мінінфраструктури.

Послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) надаються згідно з технологічною документацією, яка повинна забезпечити безпеку виробничих процесів для працівників і навколишнього природного середовища, а також дотримання рівня вимог до експлуатаційної безпеки відремонтованих колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем).

Інформаційне забезпечення виробник обов'язково надає авторизованому виконавцеві, неавторизованому виконавцеві на його запит або іншим заінтересованим особам на їх вимогу.

Для забезпечення сфери технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів виробник на рівних умовах подає на запит заінтересованих виконавців, виробників засобів технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) необхідну інформацію.

Відремонтовані колісні транспортні засоби, їх складові частини (системи) повинні відповідати вимогам до рівня експлуатаційної безпеки. Виконавець перевіряє безпечність технічного стану складеного колісного транспортного засобу, його систем, складових частин щодо наданих послуг, надає споживачеві гарантії відповідно до законодавства.

Виконавець самостійно оцінює відповідність надаваних ним послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, його складових частин (систем) вимогам цього Технічного регламенту.

Постановою також затверджено План заходів із застосування Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

logo