-

Про порядок проведення технічного огляду електроустановок замовника перед їх підключенням до електричної мережі

8 жовтня 2013
1810
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Лист Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії підготувала лист [Щодо надання роз’яснення до порядку проведення технічного огляду електроустановок замовника перед їх підключенням до електричної мережі] від 22.07.2013 № 04/12-3328.

Так, у зв’язку із внесенням змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі — ПТЕЕС), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України 25.07.2006 № 258, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (зі змінами), в частині проведення технічного огляду електроустановок споживачів (наказ Міненерговугілля України від 16.05.2013 № 273 «Про внесення змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 за № 808/23340), та повідомляє.

Пунктом 4.12 (за новою нумерацією) ПТЕЕС встановлено, що підключення електроустановки закінченого будівництвом об’єкта, який приймається в експлуатацію, до електричної мережі проводиться власником мереж після оформлення власником електроустановки декларації про готовність об’єкта до експлуатації або одержання сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, та на підставі договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне забезпечення електропостачання споживача).

Перелік необхідних документів, які надаються для укладення договору про постачання електричної енергії, наведено в пункті 5.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами).

Згідно з вимогами підпункту 10 пункту 5.4 ПКЕЕ для укладення договору про постачання електричної енергії заявник (споживач) має надати енергопостачальнику, зокрема, копію акта допуску про підключення електроустановки.

Зазначена вимога ПКЕЕ суперечить вимогам ПТЕЕС. Згідно загальних принципів юрисдикції, у разі, якщо нормативні документи однакової юридичної сили містять суперечності у трактуванні тих чи інших вимог, мають виконуватись вимоги нормативного документа, який набрав чинності останнім. Оскільки зміни до ПТЕЕС були затверджені наказом Міненерговугілля України 16.05.2013 № 273, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 за № 808/23340, то його вимоги мають вищу юридичну силу і мають виконуватися як суб'єктами господарювання, так і Держенергонаглядом.

Тобто надання замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації (для об’єктів, що належать до I і III категорії складності) або сертифіката відповідності (для об’єктів, що належать до IV і V категорії складності) є достатньою умовою для укладення договору про постачання електричної енергії та підключення до електричних мереж його електроустановок.

Разом з цим, розділом IV ПТЕЕС передбачено, що до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів повинні бути виконані всі роботи, передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами, а також змонтоване і випробуване обладнання. При цьому комплексне випробування організовує і проводить замовник. Під час комплексного випробування повинна бути перевірена спільна робота основних агрегатів, технологічних схем і всього допоміжного обладнання під навантаженням та безпечність їх експлуатації. Після проведення комплексного випробування замовник оформлює відповідний акт випробування об'єкта.

Також до прийняття електроустановок в експлуатацію замовником згідно з вимогами пункту 4.10 ПТЕЕС мають бути:

  • розроблені експлуатаційні інструкції та оперативні схеми, технічна документація;
  • підготовлені експлуатаційні (електротехнічні й електротехнологічні) працівники, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань або укладено договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією;
  • підготовлені запасні частини й матеріали, випробувані захисні засоби й інструмент;
  • уведені в роботу засоби зв'язку, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, аварійного освітлення і вентиляції;
  • створені безпечні умови роботи для виробничих працівників та перебування людей відповідно до вимог НД з охорони праці, промислової безпеки, пожежної та технологічної безпеки, екологічних та санітарних норм.

Тому здійснювати огляд закінченого будівництвом електроенергетичного обладнання з метою додаткового підтвердження готовності його до роботи представники Держенергонагляду та електропередавальної організації на сьогоднішній день законодавством не уповноважені.

Таким чином, згідно вимог законодавства повну відповідальність за відповідність прийнятих проектних рішень технічним умовам на приєднання до електричних мереж, вимогам державних будівельних норм і правил, а також обсягів виконаних робіт та випробувань енергетичного устаткування і мереж несе замовник разом з генеральними проектною і підрядною організаціями.

З метою підтвердження факту призначення споживачем особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати у разі відсутності, створення електротехнічної служби (відділу, групи) або наявності укладеного договору на обслуговування електроустановок спеціалізованою організацією, споживач, для укладення договору про постачання електричної енергії, повинен надати енергопостачальнику відповідний розпорядчий документ щодо призначення таких осіб (створення служби, відділу, групи) або договір про передачу електроустановок на обслуговування спеціалізованій організації, яка має таке право.

Зазначена вимога є достатньою для вирішення питання підключення електроустановок замовника до електричних мереж.

 

logo