Про надання уточнюючої довідки про період роботи зі шкідливими і важкими умовами праці

24 жовтня 2013
322
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Хто повинен видавати уточнюючу довідку про період роботи зі шкідливими і важкими умовами праці у разі передачі первинних документів підприємства, що перебуває в стадії ліквідації, до архівної установи?

Пенсійний фонд України надав роз’яснення від 16.10.2013 про те, хто повинен видавати уточнюючу довідку про період роботи зі шкідливими і важкими умовами праці у разі передачі первинних документів підприємства, що перебуває в стадії ліквідації, до архівної установи.

Статтею 46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон) визначено, що після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута. Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи — банкрута та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про припинення юридичної особи — банкрута.

Водночас, статтею 48 Закону передбачено, що до винесення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи — банкрута (до завершення ліквідаційної процедури) ліквідатор зобов’язаний забезпечити збереження архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого їх зберігання.

Відтак, у разі перебування підприємств в стадії ліквідації, уточнюючу довідку для призначення пенсії на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» видає ліквідатор на підставі копій відповідних документів, наданих архівами, яким передано на зберігання первинні документи підприємств, що перебувають у стадії ліквідації

logo