Затверджено Порядок видачі дозволу на проведення вимірювальних робіт на підприємствах, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

29 жовтня 2013
41
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Порядок визначає механізм видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволу Держсанепідслужби на проведення зазначених робіт.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 761 затверджено Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

Цей Порядок визначає механізм видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволу Держсанепідслужби на проведення зазначених робіт. Дозвіл видається за формою згідно з додатком до постанови.

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання особисто або через уповноважену особу подає державному адміністратору заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» від 07.12.2005 № 1176, до якої додає завірені підписом та печаткою заявника такі документи на паперових та електронних носіях:

  • договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об’єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
  • інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;
  • план-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
  • протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;
  • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення.

Для отримання дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях з використанням джерел електромагнітного випромінювання також надаються розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля на території, що прилягає до джерела неіонізуючого випромінювання, з урахуванням технічних характеристик інших джерел неіонізуючого випромінювання, розташованих у радіусі до 200 метрів.

Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проводяться референс-центрами електромагнітних полів та інших фізичних факторів за методиками, затвердженими МОЗ, та оформляються у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об’єкта.

Рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі приймається протягом десяти робочих днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

Рішення про відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката або анулювання дозволу приймається за наявності підстав, передбачених статтею 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника органу, що його видав, а в разі відсутності такого керівника — особою, яка виконує його обов’язки, і скріплюється печаткою зазначеного органу.

Один примірник дозволу або письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу надається державному адміністраторові для його передачі суб’єкту господарювання в установленому законодавством порядку, а другий примірник разом з документами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, зберігається в органі, що його видав, протягом трьох років після закінчення строку дії дозволу.

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Реєстрацію дозволів, узагальнення інформації про видані та анульовані дозволи і оприлюднення її в засобах масової інформації та на веб-сайті здійснює Держсанепідслужба.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

logo