Щодо питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

6 листопада 2013
109
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху» від 30.08.2013 № 3.15/368.

Міністерство охорони здоров’я України підготувало лист «Щодо питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху» від 30.08.2013 № 3.15/368.

Так, національна ситуація і відповідні положення Директив Європейського Парламенту і Європейської Ради вказують на необхідність удосконалення вимог до стану здоров’я водіїв, їх психофізіологічних властивостей, що потребує внесення змін до низки існуючих нормативно-правових актів, або розробки нових.

МОЗ України у процесі дослідження проблем медичного забезпечення безпеки дорожнього руху враховує вимоги Європейської конвенції про дорожній рух щодо стану здоров’я водія. Важливим є те, що водій повинен мати необхідні фізичні та психічні якості і його фізичний та розумовий стан повинні дозволяти йому керувати транспортним засобом. Належна організація проведення попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є невід’ємною складовою попередження дорожньо-транспортних пригод.

З метою врегулювання відповідних суперечностей з питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством внутрішніх справ України видано наказ від 31.01.2013 № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (далі — Положення), який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за № 308/22840.

Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів відповідно до пункту 1.8 Положення здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (далі — медичні працівники).

Наказами Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.1993 № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1993 за № 206, та від 22.07.1993 № 166 «Про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації та стажування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.1993 за № 115, передбачено проходження періодичного підвищення кваліфікації. Курси стажування організовуються і проводяться з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до спеціальності і посади.

Під час проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв передбачено, окрім загальної діагностики стану здоров’я водія транспортного засобу, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження зобов’язує медичного працівника оволодіти спеціальними методами та засобами, що є одним з ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв транспортних засобів та вимагає особливої уваги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 № 1567 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті» визначено, що державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання (далі — транспортні засоби), що здійснюють автомобільні перевезення. У ході планових та позапланових перевірок перевіряється виконання вимог щодо проведення перед- та післярейсового медичного огляду водіїв.

Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 02.07.2010 № 427 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.07.2010 за № 562/17857, відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», зазначено, що ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення, зобов’язані, з поміж іншого, організовувати підвищення кваліфікації особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв (медичними працівниками), оскільки на них покладено відповідальність забезпечувати допуск до роботи водіїв, які надають послуги з перевезень на автомобільному транспорті.

Таким чином, необхідність оволодіння медичними працівниками, які обслуговують транспортні підприємства, методикою проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є очевидною, оскільки вимагає від таких медичних працівників знань, умінь та навичок, пов’язаних зі специфікою діяльності суб’єктів господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Крім того, професійна діяльність таких медичних працівників підпадає під перевірки як Міністерства охорони здоров’я України, ліцензіара на провадження медичної практики, так і Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, ліцензіара на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».

Окрім того, зазначимо, що на сьогодні фахівцями галузі охорони здоров’я розробляються проекти нормативно-правових актів щодо медичних вимог допуску кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів до керування транспортними засобами та пропозиції про внесення змін до чинного наказу щодо навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників на транспортних підприємствах.

Зазначені проекти нормативно-правових актів планується найближчим часом розмістити на офіційному веб-сайті МОЗ України в мережі Інтернет для громадського обговорення.

Інформація підготовлена за участю Державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» та Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки».

logo