Затверджено Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту

11 листопада 2013
3202
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Порядок затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 затверджено Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту.

Формування цивільного захисту утворюються як пости, ланки, групи, бригади, колони, команди та загони на непрофесійній основі та входять до складу сил цивільного захисту. Залежно від призначення формування цивільного захисту можуть бути рятувальні, аварійно-відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, ремонтні, а також формування радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу та транспорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, зв’язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслуговування захисних споруд цивільного захисту та інші.

Об’єктові формування цивільного захисту утворюються суб’єктами господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спеціальною технікою і відповідають одній з таких умов:

  • віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої важливості, першої або другої категорії);
  • мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;
  • експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об’єкти.

Зазначені формування призначені для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у т. ч. тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки (далі — проведення аварійно-відновлювальних робіт), на об’єктах суб’єктів господарювання, що їх утворили.

За рішенням Ради міністрів АР Крим, місцевих держадміністрацій, міських рад у містах обласного значення та за згодою керівників суб’єктів господарювання об’єктові формування цивільного захисту можуть залучатися до виконання завдань за призначенням на об’єктах інших суб’єктів господарювання чи на визначених територіях.

Територіальні формування цивільного захисту утворюються шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту на відповідній території, у тому числі за згодою центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, що їх утворили.

Організаційна структура кожного виду формувань цивільного захисту, порядок їх оснащення технікою і майном визначаються в положеннях, що затверджуються Радою міністрів АР Крим, місцевими держадміністраціями, міськими радами у містах обласного значення та керівниками суб’єктів господарювання, які ці формування утворили, згідно з Примірним положенням про формування цивільного захисту.

Примірне положення про формування цивільного захисту затверджує Міноборони. Методичне керівництво та контроль за утворенням формувань цивільного захисту здійснює ДСНС.

До формувань цивільного захисту призначаються на добровільній основі працівники суб’єктів господарювання, які здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуацій, у тому числі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки — від 18 до 55 років, за винятком вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 8 років, інвалідів I та II групи, та осіб, що входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб (далі — працівники).

Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань цивільного захисту, не повинна перевищувати 10–15% загальної чисельності працюючих у суб’єкта господарювання.

Умови виконання працівниками покладених на них обов’язків, а також порядок їх заохочення обумовлюються у колективних договорах, укладених у суб’єктів господарювання, і визначаються окремими наказами їх керівників.

Основні завдання формувань цивільного захисту визначаються з урахуванням наявної спеціальної техніки, майна та підготовлених працівників.

Відповідно до покладених на них завдань основними функціями формувань цивільного захисту є:

  • проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації;
  • пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;
  • здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;
  • рятування матеріальних та культурних цінностей;
  • здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення;
  • санітарне очищення та знезараження території.

Функції конкретних формувань цивільного захисту визначаються в положеннях про ці формування.

Забезпечення формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» від 19.08.2002 № 1200.

Залучення формувань цивільного захисту до дій за призначенням здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії, а також планами цивільного захисту на особливий період.

Рішення про залучення об’єктових формувань цивільного захисту до дій за призначенням приймають керівники суб’єктів господарювання, які утворили ці формування.

Рішення про залучення територіальних формувань цивільного захисту до дій за призначенням приймають відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та міські ради у містах обласного значення, які утворили ці формування.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

logo