Нові Норми безплатної видачі ЗІЗ працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

3 грудня 2013
56
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Норми поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у паросиловому, енергетичному господарстві, на станціях і в цехах з вироблення генераторного газу.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.10.2013 № 773 затверджено Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу.

Ці Норми поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у паросиловому, енергетичному господарстві, на станціях і в цехах з вироблення генераторного газу.

Норми розроблено для професій працівників паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327.

Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Працівники, зайняті на роботах, де можливе враження електричною дугою, забезпечуються спеціальним одягом, стійким до впливу електричної дуги, з арамідних тканин.

Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб'єктів господарювання.

Вважаються такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20.02.1980 № 43/П-2, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 23.09.1980 № 296/П-10.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 08.11.2013 за № 1911/24443, набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

logo