Затверджено Нові Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

19 березня 2014
2038
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 19.12.2013 № 966 затвердило Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 19.12.2013   № 966 затвердило Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та виду діяльності та встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв.

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

електроінструмент класу I — електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію, а штепсельна вилка — заземлювальний контакт. В електроінструменті такого класу допускається, щоб деталі, що перебувають під напругою, мали основну ізоляцію, а окремі деталі — подвійну або посилену ізоляцію;

електроінструмент класу II — електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. У електроінструменту такого класу відсутні пристрої для заземлювання;

електроінструмент класу III — електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого внутрішні та зовнішні кола не повинні перебувати під іншою напругою. Електроінструмент такого класу призначений для живлення від автономного джерела струму або від загальної мережі через роздільний трансформатор або перетворювач з роздільними обмотками;

поміст — дерев'яна конструкція з горизонтальним настилом, призначена для проходу працівників під час виконання ремонтних, монтажних робіт.

Відповідно до нормативного документу роботодавець, зокрема, зобов’язаний:

  • забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників;
  • організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
  • забезпечити працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
  • забезпечити встановлення знаків безпеки для позначення небезпечних зон відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників.

До правил увійшли такі розділи:

1. Загальні вимоги

2. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з обробки металу та деревини на верстатах

3. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту

4. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних машин, вантажозахоплювальних органів та пристроїв, інших пристосувань

5. Вимоги охорони праці під час виконання зварювальних та вогневих робіт. 

Наказ зареєстровано в Мінюсті  25.02.2014 за № 327/25104

logo