Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж

21 березня 2014
4915
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 24.12.2013 № 991 затвердило Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 24.12.2013 № 991 затвердило Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж.

Ці Правила встановлюють порядок планування, підготовки, проведення та підбиття підсумків протиаварійних тренувань, які проводять у процесі виробничої діяльності з персоналом, в обов’язки якого входить прийняття рішень і виконання дій з оперативного управління та експлуатаційного обслуговування енергоустаткування електричних станцій та мереж.

Вимоги Правил поширюються на всіх суб’єктів господарювання в електроенергетиці незалежно від форми їх власності.

 У цих Правилах застосовуються вимоги таких нормативно-правових актів:

 • Закону України «Про електроенергетику»
 • Закону України «Про охорону праці»
 • Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
 • Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії
 • Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
 • Правил безпечної експлуатації електроустановок
 • Правил взаємовідносин між державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі об’єднаної енергетичної системи України
 • Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання
 • Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України
 • Інструкції з організації протипожежних тренувань на енергетичних об’єктах України
 • Правил пожежної безпеки в Україні
 • Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
 • Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики.

 До документу увійшли також 10 додатків до Правил проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж:

1. Види протиаварійних тренувань і методи їх проведення

2. Періодичність проведення планових тренувань

3. Форма річного графіка проведення групових протиаварійних тренувань (на прикладі блочної електростанції)

4. Форма бланка програми проведення протиаварійного тренування

5. Деякі типи рекомендованих плакатів та порядок їх використання

6. Журнал обліку протиаварійних тренувань

7. Зразок карти діяльності та програми проведення протиаварійного тренування

8. Зразок програми організації і проведення міжсистемного протиаварійного тренування (рівень НЕК - електроенергетична система)

9. Програма організації і проведення системного протиаварійного тренування (електроенергетична система — енергопостачальна компанія) на тему: (тема тренування визначається розпорядчим документом Міністерства енергетики та вугільної промисловості)

10. Протокол розбору підсумків протиаварійного тренування 

Наказ зареєстровано в Мінюсті 25.02.2014 за № 328/25105

 

logo