Визначення невідкладних заходів щодо поліпшення умов праці за результатами атестації робочих місць

4 квітня 2014
2710
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Атестація робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, відіграє головну роль у встановленні об’єктивної оцінки умов праці на робочих місцях.

Атестація робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, відіграє головну роль у встановленні об’єктивної оцінки умов праці на робочих місцях. Її результати використовуються підприємствами для розроблення і здійснення заходів щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність до нормативно-правових актів з охорони праці.

З урахуванням Переліку робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення, пропозицій, що надійшли від атестаційних комісій структурних підрозділів підприємства та окремих працівників, атестаційній комісії слід розробити План заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників. Його складають з метою усунення на робочих місцях шкідливих виробничих факторів або для максимального зменшення їх негативного впливу на працівників.

План заходів може складатися із заходів, що передбачають удосконалення техніки та технології виробництва, застосування засобів індивідуального і колективного захисту; охорону і організацію праці (у т. ч. оздоровлення працівників); приведення робочих місць у відповідність до вимог охорони праці.

У Плані заходів слід зазначити джерела фінансування цих заходів, терміни їх виконання та виконавців. План заходів підписує голова атестаційної комісії та після узгодження з профспілковим органом (уповноваженою з питань охорони праці особою) його передають на затвердження керівнику підприємства (роботодавцю).

До основних складових Плану можна віднести заходи із зменшення важкості та напруженості праці; заходи, спрямовані на зменшення перегрівання працівників у гарячих цехах та їх переохолодження; заходи, спрямовані на зниження шуму; заходи для обмеження і усунення шкідливого впливу дії вібрації та багато інших. 

Читайте повну версію статті у журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці» № 03/2014 з розробленими експертом редакції рекомендованими заходами щодо поліпшення умов праці за результатами атестації робочих місць, які можна взяти за основу при розроблені власних.

logo