Нова Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках

30 квітня 2014
74
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.02.2014 № 122 затверджено нову Інструкцію з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках (далі — Інструкція).

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.02.2014 № 122 затверджено нову Інструкцію з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках (далі — Інструкція).

Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання (рудники, шахти тощо) незалежно від їх підпорядкованості та форми власності, які здійснюють механізоване заряджання емульсійними вибуховими речовинами шпурів, свердловин і камер та механізоване транспортування зарядними трубами сипких і водовмісних вибухових речовин під час експлуатації зарядного устаткування у підземних умовах.

Вимоги цієї Інструкції не поширюються на вугільні, гірничодобувні та сланцеві шахти, небезпечні за газом та (або) пилом.

До Інструкції увійшли такі розділи:

I. Загальні положення

II. Терміни та визначення понять

III. Загальні вимоги до зарядного устаткування

IV. Вимоги до підготовки та експлуатації зарядного устаткування

У додатку до Інструкції — Журнал технічного стану і обліку роботи зарядного устаткування.

Відповідно не застосовується на території України «Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках», затверджена Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР) від 10.07.1979.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 15.04.2014 за № 422/25199, набирає чинності з дня опублікування.

logo