Затверджено Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

8 травня 2014
114
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2014 № 149 затверджено Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2014 № 149 затверджено Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з експлуатацією великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.

Вимоги Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників (водіїв), які виконують роботи з експлуатацією великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час транспортування гірничої маси, монтажу, налагодження, ремонту, технічної діагностики та експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що використовуються під час розробки копалин відкритим способом.

Правила мають такі розділи:

І. Загальні положення

IІ. Терміни та визначення понять

IІІ. Загальні вимоги

IV. Вимоги безпеки під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

V. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

VI. Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів

Роботодавець відповідно до Правил повинен, зокрема, з урахуванням специфіки виробництва розробляти і затверджувати відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-2.01-05); план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) відповідно до вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; організовувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди), забезпечувати працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими ЗІЗ тощо.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті України 15.04.2014 за № 421/25198, набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

logo