Система управління охороною праці: обираємо модель

28 травня 2014
1540
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Технологічний прогрес та інтенсивність конкуренції стрімко змінюють умови праці, її процеси та організацію. Однак все це може впливати на зростання травматизму в сфері виробництва. Безумовно, першорядне значення у забезпеченні безпечних умов праці належить законодавству. А підприємства мають вчасно реагувати на законодавчі новації та впроваджувати ефективні системи управління охороною праці (СУОП).

Технологічний прогрес та інтенсивність конкуренції стрімко змінюють умови праці, її процеси та організацію. Однак все це може впливати на зростання травматизму в сфері виробництва. Безумовно, першорядне значення у забезпеченні безпечних умов праці належить законодавству. А підприємства мають вчасно реагувати на законодавчі новації та впроваджувати ефективні системи управління охороною праці (СУОП).

СУОП — частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно­правових актів з охорони праці

Вибір моделі такої системи має здійснюватися з урахуванням специфіки підприємства, характеру виробництва та можливостей її впровадження. Найефективнішою є модель СУОП за ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) «Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги».

ДСТУ OHSAS 18001:2010 призначений для створення безпечних і здорових умов праці шляхом введення умов, які дозволяють підприємству систематично виявляти та контролювати ризики безпеки і здоров’я, знижувати вірогідність потенційних аварій. Цей стандарт сприяє виконанню вимог законодавства і підвищує загальну продуктивність праці.

Зазначений стандарт широко використовують у світі та вважають одним із найбільш досконалих з організації менеджменту в сфері охорони праці. Основу цього стандарту становлять принципово нові методи управління: процесний та системний підходи, аналіз і оцінка ризиків тощо.

Стандарт встановлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб надати можливість підприємству контролювати ризики у сфері безпеки та гігієни праці та поліпшувати свою діяльність.

У цілому стандарт OHSAS 18001:2010 об’єднав останні напрацювання у сфері професійної безпеки й охорони праці, став більш практичним. Нова версія зручніша для інтеграції системи управління професійною безпекою й здоров’ям з іншими системами менеджменту на підприємстві (ISO 14001 — менеджмент охорони навколишнього середовища, ISO 9001 — менеджмент якості), що істотно оптимізує часові та фінансові витрати на розроблення, впровадження, сертифікацію й підтримку управлінської системи підприємства. Практика показує: серед великих промислових підприємств зростає попит на інтегровані системи.

Повна версія статті «Система управління охороною праці: обираємо модель» у журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці» № 05/2014. У наступних номерах читайте статті з прикладами оформлення документів, в яких буде розкрито важливі складові СУОП, розроблені з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010, та які можна використати на підприємстві

logo