Документація з питань охорони праці, передбачена СУОП

24 червня 2014
2310
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Дієвість системи управління охороною праці (СУОП) кожного підприємства забезпечується наявністю належним чином оформленої документації з охорони праці (положень, методик, правил, реєстрів тощо), яку розробляють відповідно до нормативно-правових актів, а для ефективності — з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) «Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги».

Дієвість системи управління охороною праці (СУОП) кожного підприємства забезпечується наявністю належним чином оформленої документації з охорони праці (положень, методик, правил, реєстрів тощо), яку розробляють відповідно до нормативно-правових актів, а для ефективності — з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) «Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги».

ДСТУ OHSAS 18001:2010 не встановлює конкретних форм документів, але регламентує їх розроблення з урахуванням особливостей конкретного підприємства. Крім того, згідно із цим стандартом до СУОП підприємства може бути включено документацію з електробезпеки, пожежної безпеки, екології та інших напрямів, що є складовими безпеки праці на підприємстві.

Залежно від структури підприємства та розробленої на підприємстві СУОП працівниками, відповідальними за ведення та оформлення документації з охорони праці, можуть бути спеціалісти служби охорони праці (інженери з охорони праці), безпосередні керівники робіт, головні механіки, головні енергетики, працівники бухгалтерської та кадрової служб.

З метою створення єдиної системи ведення документації з охорони праці на підприємстві установлюють єдині форми документів, які мають відповідати нормативно-правовим актам та закріплені у СУОП.

Усі документи ведуться акуратно, розбірливо та обов’язково ручкою (олівцем не дозволяється) із заповненням усіх обов’язкових граф. Під час оформлення документів особливу увагу приділяють достовірності даних, повноті інформації, уніфікації словосполучень і термінів.

Згідно з СУОП документація з охорони праці ведеться відповідальними працівниками та у встановлені строки передається для виконання та контролю відповідним службам, а також вищим організаціям (за їх наявності). Строки та періодичність заповнення і передання відповідальними особами документації з охорони праці на підприємстві галузі будівництва наведено у додатку 13 до ОСТ 65.08-83, який можна використати на підприємстві.

У журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці» № 06/2014 читайте статтю «Документація з питань охорони праці, передбачена СУОП» з примірним переліком документації з охорони праці (на прикладі підприємства будівельної галузі, передбачений СУОП, розроблений з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010):

  • щодо створення безпечних і нешкідливих  умов праці на підприємстві
  • щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на будівельному майданчику
  • щодо організації навчання і перевірки знань  з питань охорони праці
  • з обліку та огляду стану безпечної експлуатації машин,  механізмів, технологічного обладнання та пристроїв
  • щодо ідентифікації небезпек і оцінки ризиків
  • щодо виникнення можливих аварійних ситуацій  і реагування на них
  • за дотриманням вимог охорони праці
  • з розслідування та обліку  нещасних випадків на виробництві

У наступних номерах журналу читайте статті, в яких буде розкрито важливі складові СУОП, розроблені з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010.

logo