-

Посилено заходи протидії захворюванню на туберкульоз

15 серпня 2014
666
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

МОЗ України затвердило наказ від 15.05.2014 № 327 «Про виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу».

МОЗ України затвердило наказ від 15.05.2014 № 327 «Про виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу».

Відповідно до наказу затверджено:

  • Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз: таким медичним оглядам підлягають працівники окремих професій, виробництв та організацій, професійна діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та/або виконанням робіт, під час здійснення яких є високий ризик зараження збудником захворювання на туберкульоз інших осіб, — до прийняття на роботу та надалі — щороку;
  • Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз: до таких осіб віднесено працівників пенітенціарних установ, психіатричних закладів та працівники закладів охорони здоров’я, які мають часті контакти з хворими на туберкульоз особами, проводять відповідні дослідження та аналізи;
  • Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз: до критеріїв віднесено такі умови праці як недотримання вимог інфекційного контролю у протитуберкульозних та інших закладах охорони здоров’я, де надаються послуги хворим на туберкульоз; контакти з хворими на туберкульоз людьми та тваринами.

Також внесено зміни до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом МОЗ України від 23.07.2002 № 280.

Так, у графі 7 «Флюорографія» позиції 1–29 Переліку після слів «При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік» та позиції 9, 10 після слів «При проведенні попереднього медогляду» доповнено словами «за наявності симптомів, захворювань та ризиків, при яких особі проводять специфічні внутрішньошкірні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння».

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 02.06.2014 за № 576/25353, набрав чинності 08.07.2014.

logo