Розслідуємо аварію (інцидент), які не належать до І або ІІ категорії

2 вересня 2014
138
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Якщо внаслідок аварії відсутня матеріальна шкода, руйнування будівель, споруд, не створено загрози для життя людей, немає постраждалих, чи має розслідувати таку аварію служба охорони праці підприємства? На основі яких нормативних актів організовують розслідування таких аварій (інцидентів)? Журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» №08/2014 надасть відповіді на ці запитання.

Найчастіше трапляються такі види аварій як аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин; аварії з викидом радіоактивних речовин у довкілля; пожежі та вибухи; аварії на транспорті; раптове руйнування будівель і споруд; аварії у системах життєзабезпечення, аварії на електроенергетичних та очисних спорудах тощо. Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф.

Термін інцидент найчастіше застосовують у транспортній галузі.  Відповідно до законодавства, крім аварій та інцидентів, можуть статися: надзвичайна ситуація (державного, регіонального, місцевого та об’єктового рівня); катастрофа (дуже серйозна катастрофа); аномальна подія; випадок, відмова у роботі обладнання; технологічне порушення (І та ІІ категорії; як правило, в енергетичному господарстві) тощо.

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, тимчасової зупинки виробництва засобами автоматичного захисту та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і окремих об’єктів, падіння опор та обрив проводів ліній електропередачі не належать до аварій, що мають категорію, і розслідуються підприємством в установленому законодавством порядку.

З метою врахування специфіки галузей економіки, визначення аварій I чи II категорії центральні органи виконавчої влади за потреби розробляють і затверджують відповідні галузеві порядки проведення розслідування аварій за погодженням з Держгірпромнаглядом.

Керівники (спеціалісти) служби охорони праці можуть залучатись до розслідування аварій, інцидентів та інших пов’язаних з ними подій у порядку, визначеному відповідними нормативними актами.

У журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці № 08/2014» наведено повну версію статті «Аварія (інцидент) не належить до І або ІІ категорії: за яким порядком розслідувати?» з переліком основних нормативних документів, якими необхідно керуватися під час розслідування аварій, інцидентів та інших пов’язаних з ними подій. 

logo