Затверджено Положення про відомчий контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України

7 жовтня 2014
235
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій наказом від 01.09.2014 № 502 затвердила Положення про відомчий контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій наказом від 01.09.2014 № 502 (з основної діяльності) затвердила Положення про відомчий контроль за станом охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України.

До нормативного документу увійшли три розділи: Загальні положення, Організація відомчого контролю у сфері охорони праці, Порядок проведення відомчої перевірки стану охорони праці в органах і підрозділах ДСНС України.

Це положення визначає порядок проведення відомчого контролю за станом охорони праці в територіальних органах ДСНС України, підприємствах, установах та організаціях сфери управління ДСНС України, який здійснюється з метою координації заходів щодо недопущення випадків виробничого травматизму та створення безпечних умов праці в органах та підрозділах ДСНС України.

Відомчий контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, а також норм і правил з охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України здійснюють:

  • керівництво ДСНС України;
  • підрозділ апарату ДСНС України, на який покладено комплексне управління охороною праці в органах і підрозділах ДСНС України;
  • керівники органів та підрозділів ДСНС України;
  • інші працівники за дорученням керівників органів та підрозділів ДСНС України.

Відомча перевірка проводиться посадовими особами за рішенням Голови ДСНС України, про що видається наказ, який не пізніше ніж за два тижні до її початку доводиться до керівника органу або підрозділу ДСНС України, який буде перевірятися.

У додатку до положення Довідка про ведення відомчої перевірки стану охорони праці.

logo