Право на пенсію за віком на пільгових умовах можуть підтвердити свідки

8 жовтня 2014
61
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Факт роботи в умовах, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, за відсутності документів і неможливості їх отримання у зв’язку з ліквідацією організації-роботодавця, можуть підтвердити свідки, які працювали разом з особою, щодо якої такий факт підтверджується, і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони дають свідчення.

Факт роботи в умовах, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, за відсутності документів і неможливості їх отримання у зв’язку з ліквідацією організації-роботодавця, можуть підтвердити свідки, які працювали разом з особою, щодо якої такий факт підтверджується, і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони дають свідчення.

Такої позиції дотримуються суди при вирішенні справ даної категорії. Свідченням тому є ухвала Вищого адміністративного суду України від 25.02.2014 № К/800/33327/13.

Позивач з 26.10.1977 по 27.10.2003 працював муляром у відкритому акціонерному товаристві (далі — ВАТ).

30.03.2012 позивач звернувся до управління Пенсійного фонду України (далі — відповідач) із заявою про призначення пенсії за віком на пільгових умовах, але йому було відмовлено у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах у зв’язку з відсутністю даних, які б свідчили про постійну роботу в бригадах мулярів у ВАТ.

Згідно із пунктом 18 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, підтвердження стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, за відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку (воєнні дії, стихійне лихо, аварія, катастрофа або інші надзвичайні ситуації), трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Позивачем було надано довідку ліквідатора ВАТ з якої вбачається, що він працював муляром в бригаді мулярів повний робочий день на будівництві нових об’єктів житла та соцкультпобуту з 24.10.1977 по 27.10.2003 та на інші роботи не залучався.

Цей факт підтвердили свідки, з якими позивач працював муляром.

Враховуючи, що записами в трудовій книжці позивача, довідкою ліквідатора ВАТ та показами свідків, які були допитані у судовому засіданні, підтверджується, що позивач у період з 26.10.1977 по 27.10.2003 працював муляром, Вищий адміністративний суд України ухвалив, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, визнавши неправомірною відмову відповідача у призначенні позивачу пенсії за віком на пільгових умовах за списком № 2 та зобов’язавши призначити пенсію та провести розрахунок невиплачених коштів пенсії з дня звернення за призначенням пенсії та виплатити їх.

Інформджерело — портал «Гаряча лінія кадровика»

logo