-

МОЗ України затвердило Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

30 жовтня 2014
2050
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство охорони здоров’я України наказом від 11.08.2014 № 552 затвердило Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України наказом від 11.08.2014 № 552 затвердило Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».

Ці Правила встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень при централізованій та децентралізованій організації стерилізації у закладах охорони здоров’я, визначають порядок проведення в них дезінфекції, передстерилізаційного очищення медичних виробів та їх стерилізації з метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

Правила є обов’язковими для всіх закладів незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, у складі яких є стерилізаційне відділення.

У додатках до Правил таблиці:

  • Дезінфекція фізичним методом
  • Передстерилізаційне очищення ручним способом із застосуванням кип'ятіння
  • Передстерилізаційне очищення ручним способом із застосуванням замочування в мийному розчині
  • Контроль якості передстерилізаційного очищення
  • Стерилізація паровим методом
  • Стерилізація повітряним методом
  • Стерилізація хімічним методом (окисом етилену)
  • Стерилізація газовим методом (пари розчину формальдегіду)
  • Стерилізація низькотемпературною плазмою

Вважається таким, що не застосовується на території України, наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР «О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы» від 10.06.1985 № 770.

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 03.09.2014 за № 1067/25844.

logo