Затверджено Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт

12 листопада 2014
686
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство оборони України наказом від 29.09.2014 року № 688 затвердило Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт

Міністерство оборони України наказом від 29.09.2014 року № 688 затвердило Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт.

Положення встановлює порядок навчання, перевірки знань з питань охорони праці та допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання усіма органами військового управління та військовими частинами, установами, організаціями, підприємствами Міністерства оборони України.

Нагляд за дотриманням цього Положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, а контроль — служби охорони праці військових частин.

До Положення увійшли такі розділи:

1. Загальні положення

2. Вивчення основ охорони праці у військових навчальних закладах і під час індивідуальної підготовки військовослужбовців у військових частинах

3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці у військовій частині

4. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

7. Стажування, дублювання і допуск військовослужбовців до самостійного виконання робіт

8. Організація робіт за нарядами-допусками, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації

У додатках:

  • Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
  • Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці
  • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
  • Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
  • Перелік робіт, які необхідно виконувати за нарядами-допускам
  • Журнал обліку і реєстрації робіт за нарядами-допусками та розпорядженням

Наказ зареєстровано в Мінюсті України 16.10.2014 за № 1286/26063.

logo