Нові Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі

2 грудня 2014
52
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Наказом Міненерговугілля від 13.10.2014 № 717 затверджено Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва олова і сплавів на його основі

Наказом Міненерговугілля від 13.10.2014 № 717 затверджено Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва олова і сплавів на його основі. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують зазначені роботи.

Відповідно до Правил роботодавець, зокрема, повинен:

  • забезпечити охорону праці працівників відповідно до цих Правил та Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25.01.2012 № 67 (НПАОП 0.00-7.11-12);
  • створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04);
  • організувати опрацювання і затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12. 1993 № 132 (НПАОП 0.00-6.03-93);
  • розробити та затвердити інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98);
  • за рахунок власних коштів організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та впродовж трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246;
  • організувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05);
  • забезпечити своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442;
  • забезпечити працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53 (НПАОП 0.00-4.01-08).

Вважаються такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі, затверджені Міністерством кольорової металургії та Державним гірничотехнічним наглядом СРСР від 28.06.1977 (НПАОП 27.4-1.06-77).

Наказ зареєстровано в Мін’юсті України 29.10.2014 за № 1357/26134, набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

logo