-

Затверджено Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб'єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

23 грудня 2014
1118
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Державна інспекція ядерного регулювання України наказом від 02.10.2014 № 134 затвердила Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб'єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Державна інспекція ядерного регулювання України наказом від 02.10.2014 № 134 затвердила Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб'єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Порядок встановлює вимоги до проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів діяльності з виробництва, використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів. Є обов’язковим для суб’єктів діяльності, інших суб’єктів, що проводять навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки, органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, Держатомрегулювання та його територіальних органів-державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до Порядку суб’єкт діяльності запроваджує систему навчання і перевірки знань у персонала. До роботи допускається персонал, який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим суб’єктом діяльності, пройшов відповідне навчання з питань радіаційної безпеки та перевірку знань у встановленому законодавством порядку та знає, розуміє та дотримується вимог радіаційної безпеки.

Суб’єкт діяльності або інший суб’єкт у разі проведення навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки подає до Держатомрегулювання або його територіального органу письмову заяву в довільній формі.

Навчальні плани та програми з питань радіаційної безпеки складаються із теоретичної і практичної частин. Рекомендована кількість годин навчання за базовим та додатковим модулями становить 50 годин.

Перелік суб’єктів діяльності або інших суб’єктів, які проводять навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки, розміщується на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.

Відповідно до вимог Порядку не допускаються до роботи персонал і посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки.

У Додатках до Порядку:

  • Форма щорічного звіту щодо результатів проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки
  • Форма протоколу засідання екзаменаційної комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 02.12.2014 за № 1549/26326, набирає чинності з 01.01.2016.

logo