-

Розмір посадового окладу інженера з охорони праці з 01.09.2015

16 лютого 2016
3952
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство соціальної політики України у листі від 11.11.2015 № 617/13/155-15 надало роз’яснення щодо розміру посадового окладу провідного інженера з охорони праці в лікарні

Міністерство соціальної політики України у листі від 11.11.2015 № 617/13/155-15 надало роз’яснення щодо розміру посадового окладу провідного інженера з охорони праці в лікарні.

В Україні розмежована сфера державного та договірного регулювання оплати праці.

Умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій бюджетної сфери врегульовані постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 та галузевими наказами, розробленими на виконання цієї постанови.

Читайте також:

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які фінансуються з бюджету, затверджені наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови).

Відповідно до пункту 1.4 Умов розміри посадових окладів визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС), які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

Пунктом 2.2.21 Умов затверджено схему тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців та технічних службовців.

Отже, розмір посадового окладу інженера з охорони праці з 01.09.2015 становить:

  • без категорії — за 8 тарифним розрядом ЄТС (1660 грн.);
  • II категорії — за 9 тарифним розрядом (1751 грн.);
  • I категорії — за 10 тарифним розрядом (1842 грн.);
  • провідному — за 11 тарифним розрядом (1994 грн.).

Щодо розміру посадового окладу провідного інженера з охорони праці на державному підприємстві, то чинним законодавством (стаття 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, стаття 97 Кодексу законів про працю України) підприємствам госпрозрахункової сфери, в тому числі державним, надано право самостійно встановлювати в колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

logo