-

Новий закон про акцонерні товариства вже ухвалено

29 липня 2022
6645
Середній бал: 5 із 5

Новий закон про акцонерні товариства вже ухвалено

Тест-практикум. Вимоги законодавства з охорони праці

Парламент ухвалив Закон про акціонерні товариства (проєкт № 2493), який визначає порядок створення, діяльності, припинення і виділу акціонерних товариств (АТ), їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

Крім цього, відповідні зміни вносяться до Цивільного, Господарського, Кримінального процесуального кодексів України, законів «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему в Україні» та інших законодавчих актів України.

Закон запроваджує механізм проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування, а також приводить низку норм у відповідність до законодавства ЄС та надає можливість запровадження в АТ однорівневої структури управління товариством.

За однорівневої структури управління органами управління АТ є загальні збори та рада директорів.

Новий закон про акцонерні товариства вже ухваленоДізнайтеся, як діяти у ситуації СОП vs роботодавець. Як бути у разі конфлікту інтересів

Функції контролю та управління діяльністю АТ виконує єдиний колегіальний орган — рада директорів.

У приватному АТ з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів.

За дворівневої структури управління органами управління АТ є:

  • загальні збори;
  • орган, відповідальний за здійснення нагляду — наглядова рада;
  • виконавчий орган — колегіальний або одноосібний.

Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю АТ, та інших керівників.

АТ може бути створено однією особою чи мати єдиного акціонера, якщо одна особа придбала всі акції товариства.

Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.

Новий закон про акцонерні товариства вже ухваленоСкористайтеся покажчиком нормативно-правових актів з охорони праці

З остаточною редакцією ухваленого Закону про акціонерні товариства можна буде ознайомитися після офіційного оприлюднення.

Документ має набути чинності 1 січня 2023 року.

Джерело: ВРУ, ЛІГА:ЗАКОН

Любі читачі, команда MCFR Охорона праці продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку

У разі, якщо вам потрібні консультація експерта або відповідь на питання, передплатіть зі знижкою 40% електронний журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» або систему «Expertus: Охорона праці» чи навчання на базових курсах Вищої школи Охорони праці

logo