Як організувати роботу з ліквідації аварійних ситуацій в умовах воєнного стану

11 травня 2022
3927
Середній бал: 5 із 5

Як організувати роботу з ліквідації аварійних ситуацій в умовах воєнного стану

Як діяти підприємствам під час надзвичайної ситуації

Щоб ліквідувати чи локалізувати аварію, що може призвести до загрози для життя і здоров’я людей, роботи з ліквідації аварій дозволяється виконувати без оформленнянаряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.

Порядок взаємодії і дій персоналу під час ліквідації аварії регламентує оперативна частина Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій підприємств.

Роботи під час воєнних (бойових) дій можуть бути прирівняні до робіт в аварійних ситуаціях. Виконання робіт у таких умовах не потребує застосовувати організаційні заходи. Це можна віднести до прийнятного ризику, оскільки такі роботи працівники виконують за розробленими планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Як організувати роботу з ліквідації аварійних ситуацій в умовах воєнного стану  Обов'язкова умова для виконання таких робіт — роботодавець повинен вживати необхідних заходів щодо захисту працівників від можливого впливу шкідливих і небезпечних факторів.

Скачайте оперативний план заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Роботодавець повинен:

  • розробити комплекс рішень, спрямованих на забезпечення захисту працівників від небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;
  • створити умови для забезпечення сталого функціонування в особливий період.
Щоб забезпечити ефективну боротьбу з аварією на всіх рівнях її розвитку, керівник наказом створює штаб, до функцій якого входять:
  • збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо боротьби з нею;
  • поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій у зоні аварії та поза її межами;
  • координація дій персоналу підприємства й всіх залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації аварії.

Любі читачі, команда MCFR Охорона праці продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку

У разі, якщо вам потрібні консультація експерта або відповідь на питання, передплатіть зі знижкою 50% електронний журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» або систему «Expertus: Охорона праці» чи навчання на базових курсах Вищої школи Охорони праці

logo