Затверджено Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики

7 травня 2015
437
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Наказом Міненерговугілля від 09.02.2015 № 73 затверджено Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики

Наказом Міненерговугілля від 09.02.2015 № 73 затверджено Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики.

Положення розроблено з метою створення ефективної системи управління охороною праці (далі — СУОП), удосконалення та упорядкування діяльності підприємств електроенергетики та запобігання виробничому травматизму.

Читайте на порталі "Служби охорони праці": 

Це Положення визначає порядок побудови, впровадження і функціонування СУОП на основі вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». Дія цього Положення поширюється на підприємства електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та на господарські товариства, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі — підприємства). Відповідно до цього Положення на підприємствах розробляють СУОП з урахуванням специфічних особливостей їх виробництва і кваліфікаційних підходів до вирішення питання гігієни та безпеки праці.

У Положенні наведено визначення таких понять:

система управління охороною праці (СУОП) — частина загальної системи управління підприємства, яку використовують, щоб розробити та запровадити політику підприємства у сфері охорони праці, підвищувати рівень безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшувати, запобігати чи усувати вплив небезпечних чинників і керувати ризиками, пов’язаними з небезпеками;

ризик — поєднання ймовірності виникнення небезпечної події чи впливу(ів) та істотності травми чи погіршення здоров’я, які можуть бути зумовлені такою подією чи впливом(ами);

прийнятний ризик — ризик настільки низького рівня, що його може допустити підприємство, враховуючи свої правові зобов’язання, власну політику у сфері охорони праці та фінансові можливості;

оцінювання ризику — процес оцінювання ризику, що виникає від небезпеки, з урахуванням адекватності наявних заходів безпеки та прийняття рішення стосовно прийнятності чи неприйнятності ризику;

цілі у сфері охорони праці — цілі, виражені через показники у сфері охорони праці, що встановлює підприємство для їх досягнення;

Положення містить такі розділи:

І. Загальні положення

ІІ. Загальний опис СУОП в електроенергетиці

ІІІ. Політика у сфері охорони праці

ІV. Ідентифікація небезпек, оцінювання ризиків, визначення заходів безпеки

  1. Нормативні вимоги

VІ. Цілі у сфері охорони праці та програма їх досягнення

VІІ. Запровадження та підтримання функціонування

VІІІ. Моніторинг і вимірювання

ІХ. Аналізування керівництвом

У Положення увійшли також додатки:

Додаток 1 «Загальна модель СУОП підприємства»

Додаток 2 «Приклад політики підприємства у сфері охорони праці»

Додаток 3 «Приклади можливих небезпечних чинників»

Додаток 4 «Приклад експертного методу оцінювання ризиків»

Додаток 5 «Приклад переліку небезпечних чинників і відповідних заходів безпеки»

Додаток 6 «Приклад цілей у сфері охорони праці»

Додаток 7 «Загальний розподіл функціональних обов’язків у сфері охорони праці на підприємстві»

Додаток 8 «Рекомендований перелік документації СУОП»

Наказ зареєстровано в Мін’юсті 09.04.2015 за № 397/26842, набирає чинності з дня опублікування.

logo